KAROLINA SZYMANOWSKA


Built with Indexhibit
Copyright 2007-2022

 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-41_ideologie_szymanowska_mww_zd_MKujda_05.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-41_ideologie_szymanowska_mww_zd_MKujda_04.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-41_ideologie_szymanowska_mww_zd_MKujda_02.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-41_ideologie_szymanowska_mww_zd_MKujda_06.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-41_ideologie_szymanowska_mww_zd_MKujda_03.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-41_ideologie_szymanowska_mww_zd_MKujda_01.jpg
 
 
 
Ideologie
MWW, Muzeum Współczesne Wrocław
kuratorka: Joanna Kobyłt
współpraca: Michał Choroszy
photo: M.Kujda

Ideologie to realizacja, która jest ilustracją, a w zasadzie pastiszem zjawiska konformizmu. Instalacja składa się z 24 czterech białych czapek baseballowych poruszanych przez 48 serw. Przed każdym ruchem program losuje czapkę przewodnika, kierunek i zakres jej ruchu. Po wykonaniu obrotu pozostałe dwadzieścia trzy czapki podążają za nią. Cały proces jest zapętlony. W zaprogramowanej choreografii zostały utworzone dwa rodzaje ruchów. Jeden, opisany powyżej przedstawia motyw wyboru lidera w grupie oraz proces podążania za nim przez pozostałych jej członków. Drugi, pojawiający się zdecydowanie rzadziej to ruch ilustrujący mechanizm wykluczenia. Wylosowana przez program czapka zatrzymuje się w ruchu skierowanym w stronę widza, a pozostałe czapki obracają się w taki sposób, by ją obserwować.