KAROLINA SZYMANOWSKA


Built with Indexhibit
Copyright 2007-2022

 
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-356_eye-it-szymanowska-karolina_v2.jpg
 

eye it, try it, buy it
współpraca: Kamil Cebula, Michał Pakiet
aluminium, wiatraki komputerowe, drobna elektronika;
aluminium, computer fans, electronics;
284cmx120cmx90cm
2021

140 wentylatorów komputerowych zostało połączonych ze sobą w aluminiowej ramie tworząc ekran, który wyświetla hasło jednej z pierwszych reklam Chevroleta: "eye it, try it, buy it". Poprzez poruszanie lub zatrzymywanie poszczególnych grup wentylatorów jedno wyrażenie przechodzi w drugie. "Eye it" oddziałuje na widza dźwiękiem oraz delikatnym podmuchem powietrza. Praca rozmywa granice między światem rzeczywistym a światem wirtualnym, poddając pod wątpliwość twierdzenie, że cyfrowe zawsze oznacza mniej prawdziwe. Realizacja została wykonana ze środków pochodzących ze Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia.

There are 140 computer fans connected together in an aluminium frame that form a work "eye it". The screen that is made of these small computer components displays, by turning groups of fans on or off, a quote of one of the oldest Chevrolet advertisments: "eye it, try it, buy it". "Eye it" also affects the observer by sound and a gentle blast of air. In this work I tried to blur the boundary between the real world and the virtual one, questioning the validity of the claim that digital means less real. The work was realised with the help of President of Wroclaw's Fund for artistic projects.