KAROLINA SZYMANOWSKA


Built with Indexhibit
Copyright 2007-2022

Immer mehr / Nienasycenie
Ev. Diakonissenkrankenhaus, Lipsk, Niemcy
photo: Kay Zimmermann, Damian Maciejewski

Zrealizowana w przestrzeni publicznej instalacja świetlna zbudowana z giętej stal i światła LED. Projekt został wykonany w parku należącym do Szpitala Diakonów w Lipsku użytkowanym przez jego pacjentów i mieszkańców dzielnicy Lindenau. Instalacja jest odpowiedzią na zaproponowany przez organizatorów temat Infiziert / Zarażanie. Immer mehr to otwarta na interpretację instalacja wykorzystująca kontekst miejsca. Termin Zarażanie interpretuje jako uporczywy stan nienasycenia i niezaspokojenia, który z jednej strony wydaje się nadmiernie i dość jednostronnie kształtować potrzeby ludzkie, podczas gdy odpowiednio ukierunkowany bywa, jak ciekawość, nieocenioną motywacją.
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-20_szymanowska-immer-mehr-02.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-20_szymanowska-immer-mehr-01-foto-kay-zimmrmann.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-20_szymanowska-immer-mehr-03.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-20_szymanowska-immer-mehr.jpg
 
 
https://szymanowska.com:443/files/gimgs/th-20_szymanowska-immer-mehr-04.jpg